Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / “Met de dieren, tegen de beesten!”

“Met de dieren, tegen de beesten!”
Provinciaal @ Vlaams Belang

Het Vlaams Belang heeft een korte en stille actie gevoerd vrijdagochtend aan het Brussels Parlement. Daar vindt vandaag een stemming plaats tijdens de plenaire vergadering over een verbod op onverdoofd slachten. De hele zaak is echter precair, omdat eerder in de commissie het voorstel werd weggestemd. Dit omdat tal van partijen zoals Vooruit, Ecolo en de PS afwijken van de nationale lijn onder electorale druk van hun islamitische achterban. “Voor ons moeten echter de principes primeren, niet electoraal opportunisme. Dierenleed moet vermeden worden waar het kan, punt aan de lijn.”

Rond negen uur ‘s ochtends hield het Vlaams Belang een stille protestactie aan het Brussels Parlement, bij opening van de plenaire vergadering. De manifestanten scandeerden geen slogans of leuzes, maar hielden louter een spandoek op met de boodschap: ‘stop onverdoofd slachten’. De partij wil daarmee dat het consensusvoorstel dat op de tafel ligt tegen onverdoofd slachten gestemd wordt. Omwille van de electorale druk en grootschalige islamisering is het Brusselse gewest de laatste deelstaat in dit land waar slacht nog onverdoofd kan, en ook nu is de uitkomst onzeker.

“Met de dieren, tegen de beesten!”


“Niettegenstaande sommigen zoals Brussels Parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) geloven dat Allah het niet zou toestaan dat schapen en andere dieren pijn zouden lijden als men ze halal de keel oversnijdt, zijn de experten er wel over eens dat onverdoofd geslachte dieren nog vele minuten pijn lijden”, duidt fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Het is logisch dat in een beschaafd land dierenleed tot een absoluut minimum wordt herleid. Dit ordonnantievoorstel is een stap in die juiste richting.”

“Ons protest doen we sereen en in stilte”, vervolgt en besluit Lootens-Stael. “Niet alleen omdat de materie zelf en dieren onze respect verdienen, maar ook omdat we het voorstel zelf niet in gedrang willen brengen. Vele jaren heeft men met allerlei opzettelijke manoeuvres en belemmeringen dit thema uit de weg gegaan, nu zou men nog durven beweren - zoals DéFI al suggereerde - dat men tegen een gebod op verdoofd slachten is, omdat wij er te hard voor zijn. Dat gunnen we onze tegenstanders niet, en belangrijker: dat willen we niet voor het dierenwelzijn. Nu, meer dan ooit zijn we met de dieren, tegen de beesten!”

Jonas Naeyaert
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlagen:

  1. Sfeerbeeld_6.jpeg
  2. Sfeerbeeld_5.jpeg
  3. Sfeerbeeld_4.jpeg
  4. Sfeerbeeld_3.jpeg
  5. Sfeerbeeld_2.jpeg

Sfeerbeeld_1.jpeg

Aanvullend persbericht: 

[PERSMEDEDELING - 17 juni 2022]

Brussels Parlement stemt voor onverdoofd slachten: “Immens teleurstellend politiek opportunisme”

“Een donkere dag voor Brussel, een donkere dag voor het dierenwelzijn.” Zo reageert Brussels Fractievoorzitter voor het Vlaams Belang Dominiek Lootens-Stael na de afwijzing van een voorstel dat bedwelmd slachten zou verplichten, ook bij rituele slachtingen. “Ik ben teleurgesteld in het gebrek aan moed van sommigen, maar blijf vastberaden om deze strijd voor het gezond verstand, die ik al bijna 30 jaar voer te blijven volhouden!”

Een kleine meerderheid heeft het voorstel tegen onverdoofd slachten afgewezen. Hierdoor blijft in Brussel de mogelijkheid onverdoofd te slachten overeind terwijl het in de rest van het land reeds enige tijd verboden is. De kwestie zorgde in bepaalde partijen en binnen de meerderheid voor diepe verdeeldheid. De druk van de islamitische electorale belangen op een aantal partijen was blijkbaar te groot.

“Electorale berekening om vooral de fundamentalistische moslimkiezer voor zich te winnen, was de grootste drijfveer voor linkse partijen, vooral aan Franstalige kant, om dit verbod, dat eigenlijk de logica zelve zou moeten zijn, af te schieten”, analyseert Lootens-Stael. “Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat het Hoofdstedelijk Gewest op een verkeerd spoor zit. Als we voor verschillende gemeenschappen binnen één samenleving verschillende normen, waarden en wetten laten gelden, plaveien we de weg voor segregatie en apartheid en tegen gedeeld burgerschap.”

Maar Lootens-Stael blijft vastberaden: ”Bijna dertig jaar stel ik dit nodeloos, vermijdbaar en onduldbaar dierenleed aan de kaak. Vandaag stonden we heel dicht bij een verbod. Succes konden we nog niet verzekeren, maar het toont wel aan dat het Vlaams Belang voorop loopt in moeilijke thema’s en erin slaagt andere partijen de juiste richting te wijzen. We zullen blijven pleiten voor het toepassen van het gezond verstand. De partijen en collega’s die vandaag niet de moed hebben getoond dit verbod er door te duwen, vooral degenen die zich onthouden hebben, moeten we in 2024 de wacht aanzeggen. Er resten ons nog 24 maanden voor de verkiezingen, het Vlaams Belang zet de strijd verder: voor de dieren, voor onze mensen!”

Sil Van Langendonck

Persmedewerker Vlaams Belang